Olkkajärven kalastus- ja metsästysseura ry. (Y-tunnus 1486359-5) on perustettu vuonna 1956.

omekaYhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia ja syventää harrastusta jäsentensä keskuudessa kalastukseen ja metsästykseen sekä kalavesien ja metsästysmaiden hoitoon. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa metsästystä ja kalavesien hoitoa toiminta-alueellaan, sekä suullista että kirjallista valistus- ja neuvontatoimintaa jäsentensä keskuudessa järjestämällä kokous- ja esitelmätilaisuuksia, sekä hankkii kalavesiä ja metsästysmaita jäsentensä käyttöön.

Kilpailutoiminta:Järjestämme jäsenillemme perheineen pilkki-, onginta- ja uistelukilpailuja

Metsästystoiminta: Seurassamme toimii aktiivinen hirviporukka

! Seuran talous on koronarajoitusten johdosta heikentynyt äkillisesti, koska seuran toimitilojen  vuokrattuna  29 pv kulunen vuoden aikana  2022  talousarvio on arviolta 5000 Euroa tappiol-linen, mm. lisäksi sähkön hinta on 2,1 kertaistunut mutta on kaikesta huolimatta edullinen sopimus.  Syyskokous päätti, että  jäseniltä pyydetään 50 € tai suurempi vapaaehtoinen maksu tai lah-joitus. Maksun voi saada takaisin toimitalon vuokrauksesta lahjoituksen suuruisena summana. Myös jos hankit ulkopuolisen vuokralaisen, niin maksusi hyvitetään takaisin. Lisäinfoa jasenmaksulomakkeessa.

Talkootoiminta: Olennainen osa seuramme toiminnasta ovat jäsentemme talkoot, joilla pidämme huolta omaisuudestamme, hoidamme kalavesiämme, järjestämme yhteisiä tilaisuuksia ym. 

Kiinteistötoiminta: Seuramme omistaa toimitalon, jota vuokraamme kattaaksemme toimitalosta aiheutuvat kulut sekä rahoittaaksemme seuramme toimintaa.  Jäsenistöä pyydetään markkinoimaantoimitaloa eri tahoille voimassa olevia koronarajoitukset huomioiden.
Seura myy Olkkajärveen kalastuslupia,lisätietoja luvista ja maksamisesta olkkajarvi.omeka@gmail.com