Toiminta suunnitelma 2019

 

 1. Yleistä Yhdistyksen nimi on Olkkajärven Kalastus- ja Metsästysseura ry.( Y-tunnus 1486359-5) Kotipaikka on Rovaniemen kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on Olkkajärvi lähialueineen. Vuosi 2019 on seuran 63 toimintavuosi.
 2. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia ja syventää jäsentensä keskuudessa harrastusta järkevään vapaa-ajan kalastukseen ja metsästykseen sekä toiminta-alueensa kalavesien ja metsästysmaiden hoitoon. ja metsästykseen sekä toiminta-alueensa kalavesien ja metsästysmaiden hoitoon. Tarkoituksena toteuttamiseksi yhdistys hankkii jäsentensä käyttöön kalavesiä ja metsästysmaita sekä järjestää suullista ja kirjallista valistusta ja neuvontaa mm. pitämällä kokous- ja esitelmätilaisuuksia. ja metsästysmaita sekä järjestää suullista ja kirjallista valistusta ja neuvontaa mm.
 3. 3. Yhdistyksen hallitus Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja ja 6 muuta varsinaista jäsentä sekä 2 varajäsentä.
 4. Jäsenmäärä ja maksut Yhdistys ottaa uusia jäseniä, tavoitteena on 250 jäsentä. Maksut vuodeksi 2019

.

Liittymismaksu            10,00 € Liittymismaksu alle 18 v. 0,00 € Jäsenmaksu                 30,00 €

kalastusmaksu                 5,00 € Jäsenmaksu alle 18 v.   7,00 € Yhteisöjäsen    …….. .100,00 €

 

Jäsenmaksun laiminlyönti katsotaan seurasta eroamiseksi.

 1. Tiedotus – ja valistustoiminta Yhdistys tiedottaa jäsenilleen yhdistyksen toiminnasta jäsenkirjeillä, ilmoituksilla Lapin Kansan ja Uusi Rovaniemi lehtien seuratoimintapalstoilla sekä nettisivuillaan. Pyritään lisäämään erityisesti nuorille suunnattua valistustoimintaa.
 2. Kilpailutoiminta Yhdistys järjestää vuoden 2019 aikana jäsenilleen pilkkikilpailut sekä rannaltaonginta- ja vetouistelukilpailut, jos kevään aikana tulee kysyntää.
 3. Kalastustoiminta Seuran syyskokous vahvistaa vuoden 2019 kalastussäännön, jota kaikkien tulee noudattaa.

Kalastussääntö vahvistettu.

 

7.1 Rauhoitukset ja säännöstelytoimet

Olkkajärvi – Matkalampi – Olkkalampi (Takalampi) väliset salmet rauhoitetaan seisovilta pyydyksiltä. Verkon pituus on 30 m mikä vastaa yhtä alle 1,5 m korkuista rysää. Nuottausta varten rauhoitetaan Raudanjokisuusta 300 m selälle päin sekä Jokiniemen järven puoleinen ranta rauhoitetaan seisovilta pyydyksiltä 15.8. jäiden tuloon saakka. Apukkajärven ja Vaattunkilammen vuokra-alueilla noudatetaan seuran kalastusmääräyksiä.
7.2 Valvontatoimenpiteet

Virallisiksi kalastuksen valvojiksi on valittu: Raimo Jääskeläinen 0400 475 406 Hiltunen Toivo           0400 153 088 Kenttälä Timo           040 841 0241 Pasanen Ismo          040 769 258
7.3 Kulkuväylät Satamapaikoissa oleviin karttoihin on merkitty kulkuväylät. Pyydysten asettaminen kulkuväylille on kielletty.

Sähköpostia pääkäyttäjille kartat kulkuväylistä. Suutari Lassi toimittaa kartat Sakari Vaaralle. Laitetaan

Omekan sivuille.

7.4 Ravustus Kesällä 2010 todetun rapuruton vuoksi ravustus seuran vesialueilla ei toistaiseksi ole mahdollista.

Sakari Vaara selvittää rapujen olemassaolon.

7.5 Loukun ja nuotan käyttö Seuran nuottaa käytetään vain talkooryhmissä. Oman nuotan tai loukun käyttölupaa voi anoa seuran hallitukselta.

7.6 Kalastusluvat, verkkomerkit / pyydysmerkit ja hinnat 2019

Seuran jäsenet

Jäsenmaksu 30 € ja kalastusmaksu 5 € oikeuttaa 10 pyydykseen sekä viehekalastukseen ja katiskojen pitoon. Katiskojen pidosta ei peri maksua. Seisovat pyydykset merkitään omistajan nimellä ja yhteystiedolla lain edellyttämällä tavalla.

Seuran ulkopuolisten kalastusluvat

Isot rysät / loukut 100 € / kausi Verkkoluvat 8 € / kpl Viehekalastusluvat 30 € / henkilö Ulkopuolisten seurojen järjestämät pilkkikilpailut ilman toimitaloa 50 €/kilpailu.

Luvat ovat lunastettavissa seuran sihteeriltä sovitulla tavalla.

 1. Metsästystoiminta

Yhdistyksen metsästysjaos toimii itsenäisenä yksikkönä hallituksen valvonnan alaisena. Vuodelle 2019 on anottu seuralle hirvenpyyntilupia Rovaniemen seudun riistanhoitoyhdistykseltä. Jäsen pääsee hirviporukkaan hirvenammuntakokeen suoritettuaan ilmoittautumalla metsästysjaoksen vetäjälle Raimo Jääskeläiselle hyvissä ajoin viimeistään 31.3. mennessä. Ulkopaikkakuntalaiset 15.1. mennessä.

Seuran vuokraamat metsästysalueet oikeuttavat ainoastaan hirven metsästykseen. Seuran kalastusalueena olevilla vesialueilla on vesilintujen metsästys kielletty. Yhdistys järjestää vuosittain pienpetopyyntikilpailun. Ansioituneet pienpetopyytäjät palkitaan vuosikokouksen yhteydessä.

Metsästysjaos Raimo Jääskeläinen, jaoksen vetäjä ………………………..0400 475 406 Heimo Laitinen …………………………………………………………………………………….. .016 344 202 Juhani Leinonen……………………………………………………………………………     …..040 708 2690 Taisto Suutari………………………………………………………………………………… …. .040 582 5918

 1. Saalistilasto

Yhdistys kerää jäseniltä ja luvat lunastaneilta metsästyksen ja kalastuksen saalistilastot. Vuoden 2018 saalistilastot palautetaan yhdistyksen sihteerille viimeistään 15.1.2019.

Yhdistys järjestää vuosittain pienpetopyyntikilpailun. Ansioituneet pienpetopyytäjät palkitaan vuosi- kokouksen yhteydessä.

 

 1. Hankkeet

Olkkajärven Kalastus- ja Metsästysseura varautuu toteuttamaan toimitalon jätevesihuollon vaatimat toimenpiteet. Ympäristöministeriöltä tulee tarkentava esitys 31.10.2015 koskien ennen vuotta 2004 rakennettuja kiinteistöjä pohjavesi- ja ranta-alueille. Takarajana on syksy 2019 Tässä yhteydessä on huomioitava viemäröintihankkeen Vikajärvi – Napapiiri suunnitelman/töiden edistyminen investoinnista päätettäessä.

Vuoden 2018 hautanuottaukseen on saatu avustusta 1500,00 € Rovaniemen kaupungilta. ( Maarit Alikoski 050-3748495)

.

 1. Toimitalo, venesatama, kota, säilytys -ja huoltotila

Toimitaloa ja kotaa vuokrataan hallituksen laatimien sääntöjen puitteissa. Vuokraustoimintaa hoidetaan sihteerin ja kämppäemäntä Sirpa Suutarin toimesta.

Venesatamaan venepaikat ovat vuokrattavissa. Vuokrausta hoitaa yhdistyksen sihteerin. Kanavan varteen ei ole lupaa jättää veneitä.

 

Vuokraushinnat vuodeksi 2019

Toimitalon vuokraus seuran jäsenistölle perhetapahtumiin       100,00 €/vrk Toimitalon viikkovuokra jäsenelle la – la………………………… 400,00 € Ulkopuolisten viikonloppuvuokra:

vuorokaus klo 16.00 – 12.00 …………………………….. ……………200,00 €/vrk pidempi viikonloppu pe-illasta su-iltaan……………………   ……350,00 €

3 vuorokautta……………………………………………………………………470,00 € Ulkopuolisen viikkovuokra la – la………………………………… .900,00 € Toimitalon vuokraukseen sisältyy soutuveneen käyttöoikeus Kota           17,00 €/vrk Venepaikka 15,00 €/vuosi Kaasugrilli   8,50 €/ vrk

ulkopuolisille kokousvuokra ma – to ilta…3 h……………………………………………..30,00 €

ulkopuolisille kokousvuokra pe-la-su     3 h……………………………………………. 50,00 €

sis. vain kokoustilan käytön

Säilytys- ja huoltotila on pelkästään seuran käytössä. Kylpytynnyrin käytöstä veloitetaan………………… ……………..250,00 €/kerta. Mikäli toimitalo joudutaan siivoamaan vuokraajan jäljiltä, niin siinä tapauksessa vuokraajalta peritään siivousmaksu 200,00 €.

 

 1. Talkootoiminta

Talkootoiminta keskittyy toimitaloon riiippumatta mahdollisista avustuksista. Talkoista tiedotetaan erikseen jäsenille mm. Uusi Rovaniemi ja Lapin Kansa lehdissä.