Olkkajärven kalastus- ja metsästysseura ry. (Y-tunnus 1486359-5) on perustettu vuonna 1956.

omekaYhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia ja syventää harrastusta jäsentensä keskuudessa kalastukseen ja metsästykseen sekä kalavesien ja metsästysmaiden hoitoon. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa metsästystä ja kalavesien hoitoa toiminta-alueellaan, sekä suullista että kirjallista valistus- ja neuvontatoimintaa jäsentensä keskuudessa järjestämällä kokous- ja esitelmätilaisuuksia, sekä hankkii kalavesiä ja metsästysmaita jäsentensä käyttöön.

Kilpailutoiminta:Järjestämme jäsenillemme perheineen pilkki-, onginta- ja uistelukilpailuja

Metsästystoiminta: Seurassamme toimii aktiivinen hirviporukka

 

Talkootoiminta: Olennainen osa seuramme toiminnasta ovat jäsentemme talkoot, joilla pidämme huolta omaisuudestamme, hoidamme kalavesiämme, järjestämme yhteisiä tilaisuuksia ym. 

Kiinteistötoiminta: Seuramme omistaa toimitalon, jota vuokraamme kattaaksemme toimitalosta aiheutuvat kulut sekä rahoittaaksemme seuramme toimintaa.  Jäsenistöä pyydetään markkinoimaantoimitaloa eri tahoille voimassa olevia koronarajoitukset huomioiden.
Seura myy Olkkajärveen kalastuslupia,lisätietoja luvista ja maksamisesta olkkajarvi.omeka@gmail.com